Ik adviseer u graag bij het beleggen in Hoog Dividend aandelen

Disclaimer

Algemene voorwaarden

VeelDividend en The Dividend Factory betreft een publicatie van Wimer B.V. Na publicatie van de betaalde nieuwsbrief is deze op de website te lezen. Per e-mail worden er tussentijds updates verstuurd. Wimer B.V. is gevestigd aan de Moerschansstraat 14, 4561 ZA te HULST, Nederland. Tel: + 31 (0) 114 - 315 345. De adviezen in de nieuwsbrief en op de website zijn geschreven door medewerkers van Wimer BV, tenzij anders vermeld.

Publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van onze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is voor een aantal ondernemingen de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde effectenhuizen. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico's die aan beleggen zijn verbonden. Zowel abonnees als niet-abonnees kunnen Wimer BV, haar redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in Hoog Dividend aandelen worden gelopen en verklaren met het aangaan van een abonnement hiermee akkoord te gaan.  Abonnees en ook derden moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Medewerkers van Wimer BV zijn niet bevoegd om abonnees en niet abonnees van persoonlijke adviezen te voorzien. Persoonlijke adviezen zullen daarom nooit worden gegeven. Wel kunnen vragen over de inhoud in de publicaties worden behandeld, zulks ter beoordeling van de redactie. Vragen over de inhoud van de nieuwsbrieven zullen nooit direct worden beantwoord, ook niet als die via email of brieven worden gesteld.

Wimer B.V. en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door Wimer B.V. en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door Wimer, bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn vooral de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.

The Dividend Factory publicaties zijn uitsluitend bestemd voor abonnees. Abonnementen zijn verkrijgbaar in een 1 jarig abonnement à € 139,- of  €249,- voor een 2 jarig. Het abonnement gaat in na ontvangst van de betaling op onze bankrekening. Betaling kan plaatsvinden via credit card, eenmalige machtiging, iDEAL, Bancontact / Mister Cash of door directe overschrijving op ons rekening nummer.

Met de Niet Goed Geld Terug garantie kunt u The Dividend Factory 7 dagen gratis uitproberen. Bent u niet tevreden, betalen wij u het volledige abonnementsgeld binnen 30 dagen terug. Als u daaraan twijfelt, kunt u de betaling doen middels de eenmalige machtiging. Dat geeft u namelijk het recht om het bedrag van de abonnementskosten kosteloos door uw bank te laten storneren. U koopt dus nooit een kat in de zak, omdat uzelf bepaalt of u het abonnementsgeld laat storneren als u niet tevreden bent.

Opzeggen van uw abonnement is kosteloos echter, om misbruik te voorkomen berekenen wij bij een 2e opzegging 10 euro administratiekosten, bij een 3e opzegging en meer, 25 euro per opzegging. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Ook gedurende de gehele looptijd van het abonnement heeft u een Niet Goed Geld Terug garantie. Mocht u om wat voor reden ook niet tevreden zijn, dan garanderen wij u dat u bij opzegging het resterende abonnementsgeld van ons terugkrijgt.

Na afloop van het abonnement volgt geen automatische verlenging. Indien een abonnee zijn/haar abonnement wenst te verlengen, dient hij/zij zelf actie te ondernemen. In de rubriek "Uw account" kan het abonnement verlengd worden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding.

VeelDividend en The Dividend Factory, zijn een publicatie van Wimer B.V. All rights reserved, world wide.

  • Lees het GRATIS Dividend E-boek!

    Ga ook inkomensgericht beleggen! Lees het gratis E-boek en ontdek in 30 minuten alles over beleggen in Hoog Dividend aandelen.

  • Boordevol direct bruikbare tips.

    Dit E-boek staat vol met bruikbare tips en wetenswaardigheden over de aandelen, waarmee miljoenen beleggers al decennia lang hun inkomen aanvullen. Duizenden beleggers gingen u voor.

  • Helemaal GRATIS voor u.

    U kunt dit handige E-boek nu GRATIS aanvragen. Vul hieronder uw gegevens in om het E-boek vandaag nog in uw bezit te krijgen.

Meld u aan voor onze GRATIS nieuwsbrief en ontvang vandaag nog GRATIS het Dividend E-boek per email.

 
*
Let op: door het verzenden van het aanmeldformulier geeft u automatisch aan dat u akkoord gaat met ons privacy statement / algemene voorwaarden.
* verplicht invullen